Dive-Team Sea-Devils, gevestigd aan Langenboomseweg 112, 5453 JD  MILL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contactgegevens:

Langenboomseweg 112
5453 JD MILL
http://www.duiken-in-mill.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+31 6 29328418

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dive-Team Sea-Devils verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent bij de vereniging en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam met voor- en tussenvoegsels
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Lidmaatschapsnummer
 • Je behaalde duikbrevet(ten)
 • Eventueel lidmaatschap bij andere duikvereniging of -club
 • Instructeursnummer (indien je instructeur bij onze vereniging bent)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dive-Team Sea-Devils verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Indien het voorkomt dat Dive-Team Sea-Devils de persoonsgegevens van een persson met een leeftijd jonger dan 16 jaar verwerkt, dan zal toestemming van de ouders of wettelijk verantwoordelijke van deze persoon worden verkregen en vastgelegd alvorens wij de gegevens van deze persoon zullen verwerken.

Met welk doel verwerken we persoonsgegevens

Dive-Team Sea-Devils verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het voeren van een ledenadministratie;
 • contact met je opnemen om je te informeren over zaken aangaande onze duikvereniging;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • een ledenlogin gedeelte op onze website voorzien;
 • leden in te schrijven bij de overkoepelende bond (NOB);
 • jou uit te nodigen voor duik gerelateerde (club) evenementen;
 • jou uit te nodigen voor een eventuele reünie;
 • om met je te communiceren indien je via onze website een contactformulier invult of een aanvraag doet voor een gastduik.

Met welke grondslagen verwerken we persoonsgegevens

De meeste gegevens verwerken we voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap). Sommige gegevens verwerken we voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Dive-Team Sea-Devils. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming, dit is onder andere het geval wanneer je zelf contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dive-Team Sea-Devils neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dive-Team Sea-Devils bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van leden (NAW, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, lidmaatschapsnummer)

Deze gegevens worden bewaard zo lang je lid blijft bij Dive-Team Sea-Devils. Je NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en emailadres bewaren we tot 2 jaar nadat je lidmaatschap beëindigd is. Mogelijk vragen we je van tijd tot tijd of we jouw gegevens langer mogen bewaren.

Gegevens  via contactformulier (Naam, e-mailadres en IP-adres)

Niet langer dan noodzakelijk, bijvoorbeeld net zo lang tot de vraag die via het contactformulier werd gesteld volledig beantwoord is.

Gegevens van aanvraag voor gastduikers (Naam, e-mailadres, Duikvereniging of -club, Telefoonnummer en IP-adres)

Niet langer dan noodzakelijk, bijvoorbeeld tot het moment dat de aangevraagde gastduik voorbij is, zodat we bij onvoorziene omstandigheden vooraf nog altijd contact met je kunnen opnemen.

Contactgegevens van oud-leden (NAW, e-mailadres, telefoonnummer)

Deze gegevens willen we graag net zo lang bewaren als we jouw toestemming houden; dit om je bijvoorbeeld op een later moment te kunnen uitnodigen voor bijvoorbeeld een reünie. Indien je hier geen toestemming voor geeft, dan worden deze gegevens net zoals de overige persoonsgegevens 2 jaar nadat jouw lidmaatschap beëindigd is verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dive-Team Sea-Devils verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (bijvoorbeeld voor het aanmelden bij de overkoepelende Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dive-Team Sea-Devils blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dive-Team Sea-Devils gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen of ingelogde status. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, dit kan echter een correcte werking van onze website negatief beïnvloeden. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van (een deel van) jouw persoonsgegevens door Dive-Team Sea-Devils en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De door jou met het verzoek meegestuurde kopie van je identiteitsbewijs gebruiken we alleen om jouw identiteit vast te stellen en zullen we direct daarna vernietigen.

Dive-Team Sea-Devils wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Uiteraard hopen we dat je eerst contact met ons opneemt als je zorgen of klachten hebt over je privacy in verband met onze gegevensverwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dive-Team Sea-Devils neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere (maar niet uitsluitend) door toegangsbeperking voor de toegang tot deze gegevens in te stellen en een geheimhoudingsverklaring af te sluiten met de leden die vanuit hun functie toegang tot (een deel) van jouw persoonsgegevens hebben.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..