Iedereen krijgt tijdens de duikopleiding te maken met de brevetdoelstellingen. Dat wil zeggen dat je tijdens de opleiding allerlei vaardigheden aangeleerd krijgt om dat brevet ook daadwerkelijk te kunnen krijgen. Het zal je dan ook niet verbazen dat je met dat brevet op zak geacht wordt te duiken volgens de richtlijnen die bij dat brevet horen. In de praktijk gaat het echter een beetje anders. Je hebt leren duiken, je doet steeds meer ervaring op en tijdens je duiken leer je veel van elkaar, van de buddy waar je mee duikt. Dus hoewel je veel bijleert, wil dat nog niet zeggen dat daarmee jouw brevet ruimere mogelijkheden biedt tijdens de duiken.

Als bestuur van de duikvereniging en ook als training commissie is het onze taak om de veiligheid van onze clubleden zo veel mogelijk te waarborgen. Besteden we te weinig aandacht aan de veiligheid, dan kan ons verwijtbaar gedrag ten laste gelegd worden. En dat willen we geen van allen, want wie zit er op te wachten om via een duikongeval in de krant te komen? Niemand toch?

Daarom hebben we een overzicht gemaakt waarin het in één oogopslag duidelijk is wat we wel en niet mogen op basis van het hoogste duikbrevet dat we hebben. Dit overzicht kan je in het clubhuis vinden, en op de site onder downloads (of hier direct onderaan dit artikel). En wil je meer? De trainings commissie zal je met plezier verder helpen als je echt gemotiveerd bent om een volgend brevet te halen.

Het is tegenwoordig gebruikelijk dat je zelf een grote verantwoordelijkheid draagt voor je eigen doen en laten. Maar soms ben je wat minder alert. Dan is het wel zo goed als de mensen om je heen je er op attenderen dat je minder verstandig bezig bent. Daarom aan iedereen de oproep om de buddycontrole niet alleen op de buddy uit te voeren, maar gewoon ook een oogje op het geheel te houden, en daar waar het op zijn plaats is, geef goede raad!

Bestuur en trainings commissie

{phocadownload view=file|id=68|text=Download boekje met richtlijnen|target=s}